Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

FAQ

Toepassingsgebied

Bepalingen

Ja, als u een aanbieder bent van postdiensten voor de distributie (A) van pakketten (B) in België (C) door pakketbezorgers (D).

De wet is op u van toepassing als aan alle 4 criteria A, B, C en D is voldaan.
Ze is niet van toepassing als minstens een van deze criteria niet voor u geldt.


De distributie (A) van een postpakket, ook ‘last-mile distributie’ of ‘laatste-kilometer-distributie’ genoemd, is het proces gaande van het sorteren in het distributiecentrum tot de overhandiging van de postzendingen aan de geadresseerde. Dit omvat de voorbereiding van de ronde, het laden van de zendingen in het voertuig, hun vervoer en hun afgifte op het aangegeven adres. De onderneming die het pakket verstuurt, zorgt niet zelf voor de bezorging van zijn eigen pakket. (Voor meer informatie zie punt 3 Wat betekent ‘zelfbezorging’?).

Het pakket (B) is een postzending:

 • Met een bezorgingsadres
 • Die niet zwaarder is dan 31,5 kg
 • Die toegestane goederen bevat met of zonder handelswaarde (geen brievenpost)
 • Met een gesloten verpakking

In België (C) betekent dat de wet geldt voor ondernemingen

 • Die pakketten bezorgen binnen België zelfs als het distributieproces in een ander land gestart is.
 • Die pakketten bezorgen die vanuit België worden verdeeld en bestemd zijn voor het buitenland.

De pakketbezorgers (D) zijn de fysieke personen die pakketten bezorgen voor een aanbieder van postdiensten of een van zijn onderaannemers, ongeacht hun beroepsstatuut. Deze wet geldt dus voor pakketbezorgers die werknemer (inclusief studenten waarvan het studieprogramma voorziet in een arbeidsprestatie), zelfstandige of helper zijn.


Zelfbezorging valt niet onder de pakjeswet. Een onderneming doet aan zelfbezorging wanneer die uitsluitend zijn eigen goederen bezorgt via zijn eigen netwerk. Dat wil zeggen via zijn eigen infrastructuur en zijn eigen werknemers of uitzendkrachten

Let op: een onderneming die naast de distributie via zijn eigen netwerk ook goederen van derden bezorgt, valt wel onder deze wet.


In de praktijk

Nee, bent u een ondernemer die producten via een webshop verkoopt en gebruikmaakt van externe leveranciers voor de bezorging ervan, dan valt u niet onder het toepassingsgebied van deze wet.

Let op, deze wetgeving is wel van toepassing op de pakketbezorgingsdiensten die voor u leveren.

Voorbeeld

Een kledingwinkel die zijn producten laat leveren door een (of meerdere) pakketbezorgingsdiensten valt niet onder deze wetgeving. De onderneming die de pakketbezorgdiensten aanbiedt valt wel onder deze wet.


Nee, verkoopt u als ondernemer uw eigen producten via een webshop en bezorgt u die zelf aan de klant, dan valt u niet onder deze wetgeving.

Let op, dit geldt alleen als u als onderneming enkel uw eigen producten bezorgt en geen pakketten bezorgt voor anderen.

Voorbeeld

Een meubelwinkel die zijn producten zelf levert, valt niet onder deze wetgeving.
De onderaannemer die voor die winkel producten levert, valt wel onder deze wetgeving.


Nee, bezorgt u zelf als voedingsfirma of restaurant uw eigen voedingsmiddelen, kant-en-klare gerechten of nog te bereiden gerechten, dan is deze wetgeving niet op u van toepassing omdat dit onder de uitzondering van zelfbezorging valt.

Bezorgt u als voedingsfirma niet zelf, maar doet u een beroep op een netwerk van onderaannemers-bezorgers, dan is deze wetgeving ook niet op u van toepassing.

Let op, deze wetgeving is wel van toepassing op de onderaannemers die voor u leveren.

Voorbeeld

Een restaurant dat pizza’s levert via zijn eigen loontrekkend personeel of uitzendkrachten valt niet onder deze wetgeving.

Een restaurant dat pizza's levert via een onderaannemer, valt niet onder deze wetgeving.

Let op, deze wetgeving is wel van toepassing op onderaannemers zoals Uber Eats of Deliveroo, want zij leveren voor rekening van derden.


Maakt u als farmaceutisch bedrijf gebruik van onderaannemers die voor u leveren, dan is deze wetgeving niet op uw farmaceutisch bedrijf van toepassing.

De onderaannemers vallen wel onder deze wetgeving, want zij verstrekken postdiensten voor rekening van derden.


U beschikt over uw eigen netwerk voor pakketbezorging en uw eigen personeel om eigen goederen te distribueren en u levert bovendien pakketten van andere bedrijven? Dan valt u onder deze wetgeving voor het geheel van uw pakketbezorgingen (dus zowel voor uw eigen pakketten als die van andere bedrijven).

Voorbeeld

Een e-commerceplatform dat niet alleen zijn eigen producten distribueert, maar ook producten van derden via zijn platform aanbiedt en distribueert, valt onder deze wetgeving.


U beschikt over uw eigen netwerk voor pakketbezorging en uw eigen personeel om eigen goederen te distribueren. U levert enkel uw eigen producten en géén producten van derden. Dan valt u niet onder deze wetgeving.

Voorbeeld

Een e-commerceplatform dat enkel zijn eigen producten aanbiedt en distribueert valt niet onder deze wetgeving.


Om na te gaan of de pakjeswet van toepassing is, is het raadzaam om het specifieke bezorgmodel van uw onderneming in detail te bekijken.

Een coördinator aanstellen binnen de pakjessector

Wie kan coördinator zijn?

Om coördinator te worden, moet je minstens één jaar ervaring hebben in de postsector. De postsector bestaat uit bedrijven die zich bezighouden met postdiensten zoals gedefinieerd in de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten. Die postdiensten omvatten:

 • het ophalen
 • sorteren
 • vervoeren
 • de distributie van postzendingen.

Postdiensten verstrekt door de onderneming van wie de postzending afkomstig is, vallen niet onder die wet (er is dan sprake van ‘zelfbezorging’).


Personen met een gelijkaardige rol, zoals vervoersmanagers of preventieadviseurs, kunnen ook in aanmerking komen als coördinator. Ook functies die een zeker niveau van beheer en verantwoordelijkheid inzake veiligheid vereisen, zoals transportplanners, fleet managers of operations managers, kunnen in aanmerking komen voor de rol van coördinator.


De aanbieders van postdiensten en hun onderaannemers zijn vrij om een interne of externe coördinator aan te stellen.


Taken van de coördinator

Coördinators vervullen een belangrijke rol. Ze moeten de pakketbezorgers op een duidelijke manier informeren over hun rechten en plichten zoals bepaald in de postwet. Dat moet gebeuren:

 • bij de start van de overeenkomst
 • jaarlijks
 • wanneer een pakketbezorger erom vraagt

De coördinator moet ook een waakzaamheidsplan opstellen en jaarlijks evalueren. Dat plan bevat:

 • Een beschrijving van de bedrijfsstructuur: de keten van dochterondernemingen, onderaannemers en leveranciers
 • Een risicoanalyse van mogelijke inbreuken op de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten en op het arbeids- en het socialezekerheidsrecht
 • Maatregelen om die risico's te beheersen

De coördinator bekendmaken

U geeft de naam en contactgegevens van de coördinator door via Mijn BELparcel. U doet dat in het kader van de zesmaandelijkse rapporteringsplicht. De eerste rapportering moet u indienen tegen 31 januari 2025, voor het daaraan voorafgaande semester.

Daarnaast moeten de naam en contactgegevens van de coördinator op een gemakkelijk toegankelijke plaats permanent zichtbaar zijn voor uw pakketbezorgers.


Vragen?

Vindt u uw antwoord niet? Neem dan per e-mail contact op met het contactcenter.