Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Wat is de verplichte tijdsregistratie van koeriers?

De tijdsregistratie van koeriers is een wettelijke verplichting die dient om toezicht te houden op de naleving van de minimumvergoeding voor koeriers in de strijd tegen sociale uitbuiting. Alle ondernemingen die onder de ‘pakjeswet’ vallen, moeten die verplichting naleven.

Uitzondering: de verplichte tijdsregistratie geldt niet wanneer de pakketbezorgingsdienst in België wordt uitgevoerd met een voertuig dat onderworpen is aan het verplichte gebruik van een tachograaf en de naleving van de rijtijden, de onderbrekingen en de rusttijden, conform de verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europese Parlement en de Raad van 15 maart 2006.

Welke informatie moet ik aanleveren?

De tijdsregistratie door pakketbezorgingdiensten moet de volgende gegevens bevatten:

 • Het INSZ-nummer van de koerier
 • Het statuut van de koerier: werknemer of zelfstandige
 • Het KBO-nummer (Kruispuntbank van Ondernemingen)
  • als de koerier een werknemer is, het ondernemingsnummer van zijn werkgever
  • als de koerier een zelfstandige is, zijn eigen ondernemingsnummer
 • De plaats van vertrek en aankomst van de pakketbezorgingsdiensten, onder de vorm van een adres
 • Per opdrachtgever, het startuur van de pakketbezorging
 • Per opdrachtgever, het voorziene einduur van de pakketbezorging
 • Het moment van de tijdsregistratie van de pakketbezorging. Voer de tijdsregistratie in voordat de koerier start met de ronde. U kunt de registratie wijzigen tot uiterlijk acht uur na het einduur dat u aanvankelijk had ingevoerd.

Hoe de tijdsregistratie invoeren?

Tijdens de beginfase (augustus 2024 – april 2025), mag de tijdsregistratie gebeuren via de onlinedienst BELparcel. Toch mogen ondernemingen die voldoen aan alle voorwaarden die de wet voorziet, kiezen om hun eigen elektronische systeem te gebruiken voor de tijdsregistratie en de gegevens lokaal opslagen.

De uitvoerige aanwijzingen voor de tijdsregistratie via de onlinedienst BELparcel verschijnen op een specifieke pagina die voorzien is op deze website zodra de tijdsregistratie in BELparcel start op 1 augustus 2024.

Snel een INSZ-nummer aanvragen voor een buitenlandse koerier

Bij het registreren van de individuele pakketdistributietijd moet iedere koerier geïdentificeerd worden op basis van het ‘identificatienummer van de sociale zekerheid’ (INSZ). Dat INSZ is:

 • het rijksregisternummer voor inwoners van België
 • het BIS-nummer voor niet-inwoners van België

Beschikt uw buitenlandse koerier nog niet over een INSZ (BIS-nummer)? Dan kan u dat snel voor de betrokkene aanvragen via de beveiligde onlinedienst BelgianIDPro.

Vragen?

Hebt u vragen? Ga naar de FAQ-pagina.
Vindt u uw antwoord niet? Neem dan per e-mail contact op met het contactcenter.