Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Welke verplichtingen voorziet de wet? Vanaf wanneer?

Tegen 1 mei 2024

  • U meldt uw last-mile koerierbedrijf aan en betaalt een eenmalige retributie. U kunt deze aanmelding vanaf nu doen via de onlinedienst, waarop u inlogt met de knop ‘Mijn BELparcel’. Op deze website vindt u een up-to-date overzicht van aangemelde ondernemingen.

Tegen 13 mei 2024

  • U stelt een coördinator aan die waakt over de rechten van uw koeriers.

Vanaf 1 juli 2024

  • U respecteert de minimumvergoedingen.

Vanaf 1 augustus 2024

  • U leeft de verplichting na om 6-maandelijks te rapporteren over uw distributieactiviteiten. In de praktijk moet u ten laatste op 31 januari 2025 uw eerste rapport indienen voor het daaraan voorafgaande semester.
  • U start met de registratie van de pakketdistributietijd van uw koeriers.

Vanaf 1 april 2025

  • U geeft informatie over alle opdrachtgevers en onderaannemers waarmee u werkt.

Vanaf 1 juli 2026

  • U respecteert de maximaal toegelaten pakketdistributietijd.

Vragen?

Hebt u vragen? Ga naar de FAQ-pagina.
Vindt u uw antwoord niet? Neem dan per e-mail contact op met het contactcenter.