Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Geldt de wet voor u?

De nieuwe verplichtingen in de wet betreffen de pakketbezorgingsfase, ook 'last-mile' genoemd. Deze fase loopt van de voorbereiding van de leveringsronde tot het afleveren van de pakketten op een aangegeven adres.

Uw onderneming valt onder de wetgeving

U levert als last-mile koerierdienst pakketten tot 31,5 kg

  • vanuit België naar een Belgisch adres,
  • vanuit België naar een buitenlands adres, of
  • vanuit het buitenland naar een Belgisch adres

Dan geldt deze wet voor uw onderneming.

Uw onderneming valt niet onder de wetgeving

U doet aan zelfbezorging, wat betekent dat u enkel uw eigen pakketten levert.

Dan geldt deze wet niet voor uw onderneming, maar wel voor de eventuele koerierbedrijven waar u een beroep op doet.

Uw pakketbezorgers leveren over de grenzen heen?

Indien uw pakketbezorgers onder het Belgisch arbeidsrecht in zijn totaliteit vallen, dan moet u als onderneming voldoen aan alle verplichtingen van de pakjeswet. In geval van detachering van pakketbezorgers naar België, moet u in beginsel enkel rekening houden met de bepalingen van de pakjeswet die strafrechtelijk beteugeld zijn. Bij grensoverschrijdende tewerkstelling, is het altijd aangewezen na te gaan wat de toepasselijke arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden zijn.

Wenst u meer informatie hierover of wilt u weten of uw onderneming voor deze pakketbezorgers moet voldoen aan de verplichtingen van de pakjeswet, dan verwijzen we u naar de pagina ‘Internationaal’ op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).

Test met deze tool of uw onderneming onder de pakjeswet valt

Let op, deze tool is louter oriënterend: de pakjeswet is altijd leidend.

Vragen?

Hebt u vragen? Ga naar de FAQ-pagina.
Vindt u uw antwoord niet? Neem dan per e-mail contact op met het contactcenter.