Wij gebruiken cookies op deze site om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Halfjaarlijks rapporteren

U meldt op de onlinedienst BELparcel elk halfjaar, ten laatste op 31 januari en 31 juli, de volgende gegevens over het daaraan voorafgaande semester:

  • De naam, het adres en de contactgegevens van uw rechtstreekse onderaannemers.
  • Als u zelf onderaannemer bent, de naam, het adres en de contactgegevens van uw opdrachtgevers.
  • De naam en de contactgegevens van de verplichte coördinator en van de eventuele vervoersmanager of houder van een beroepsbekwaamheidsattest voor expediteurs.
  • Het aantal verdeelde pakketten per rechtstreekse onderaannemer, en de daarvoor betaalde vergoedingen per onderaannemer. Als u zelf onderaannemer bent, dan meldt u het aantal pakketten en de gefactureerde bedragen per opdrachtgever.
  • Het adres van alle distributiecentra.
  • Een korte omschrijving van de geleverde diensten.

Vragen?

Hebt u vragen? Ga naar de FAQ-pagina.
Vindt u uw antwoord niet? Neem dan per e-mail contact op met het contactcenter.